S Smeštaj - Tvitomanija 2014

Ovo su hoteli Bernardin grupe u kojima možete obezbediti sebi smeštaj tokom trajanja konferencije (a i par dana ranije, i kasnije, ako vam se sviđa lokacija pa želite duži odmor).

Napomena: Ukoliko niste smešteni u ovim hotelima, kotizacija za konferenciju, za oba programska dana iznosi 60 EUR, a u to su uračunata i dva ručka u Grand Hotelu Bernardin.